Sisè brot de Xylella a Alacant

28/02/2018
  • Ametller

La Conselleria d'Agricultura ha declarat un sisè brot de la plaga de Xylella fastidiosa en 47 parcel·les d'ametlles de dotze termes de la província d'Alacant. D'aquesta forma, la Xylella afecta ja de forma íntegra a la Comunitat Valenciana a vint-i-dos zones demarcades.
Aquest sisè principi obliga a adoptar les mesures fitosanitàries d'eradicació i control que estableix la Unió Europea, que consisteixen en tractaments insecticides contra els vectors de Xylella i les plantes que poden albergar-los en un radi mínim de cien metres al voltant de cada parcel infectada.
També s'ha de sotmetre a un mostreig i anàlisi els vegetals especificats en un radi de cien metres al voltant de cada un dels vegetals infectats, així com arrencar i destruir in situ, en un termini màxim de quinze dies, el material vegetal d'espècies hospedantes de Xylella subespecie fastidiosa multiplex, el material vegetal infectat i el sospita, en un radi de cien metres.
Les parcel·les declarades infectades per la bactèria estan ubicades en els termes d'Alcalalí, Altea, Balones, Benigembla, Benimasot, Benissa, Calp, Facheca, Gata de Gorgos, Llíber, Parcent, Quatretondeta, Senija, Tárbena, Vall d'Alcalà i Xaló.
Un total de vint-i-dos termes municipals d'Alacant estan íntegrament afectats per la bactèria i es consideren zones demarcades (tant la zona infectada com la zona tampó, que engloba un radi de cinc quilòmetres entorn), i altres 35 ho són de manera parcial.
Fins al 16 de gener d'aquest any, el Laboratori Nacional de Referència de Bactèries Fitopatògenes de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) ha confirmat el diagnòstic inicial realitzat pel laboratori de bacteriologia de la Conselleria d'Agricultura sobre determinats exemplars d'ametlles procedents de les 47 parcel·les afectades.
La Conselleria recorda que el compliment del compliment de les mesures fitosanitàries obligatòries per part dels particulars pot ser considerat infracció administrativa, el que es pot portar a un expedient sancionador.
Els propietaris de les parcel·les afectades estan obligades a arrencar i destruir in situ el material vegetal d'espècies hospedantes de Xylella fastidiosa subsp. multiplex, per ser un risc fitosanitari per a les plantes veïnes o per al control de la bacteria i / o dels seus insectes vectors.
En el cas que el propietari decideixi realitzar la destrucció per mitjans propis, s'haurà d'executar en la presència d'un funcionari de la Conselleria d'Agricultura que acrediti l'acte.
Dins de la zona demarcada es farà una vigilància mitjançant controls visuals per detectar possibles símptomes de la malaltia, i en els casos sospitosos s'analitzaran mostres.
Queda prohibit traslladar-se fora de les zones demarcades i des de les zones infectades a les zones tampó, els vegetals especificats que no han estat cultivats durant almenys part de la seva vida en una zona demarcada.
Es pot autoritzar el moviment de vegetals especificats dins de la zona tampó si van acompanyats de passaport fitosanitari i existeix una declaració responsable signada per cada transacció, en la qual s'especifica el destí de la zona tampó de la mercaderia.
La Conselleria d'Agricultura ha pres 11.784 mostres d'ametlles que han donat com a resultat 5.887 resultats negatius a la presència de Xylella fastidiosa i 176 positius procedents de 153 parcel·les de cultiu d'Alacant, mentre que el restant està pendent d'obtenir resultats.
Agricultura ha informat d'aquestes dades a les organitzacions agràries i cooperatives amb motiu de l'aparició d'un sisè focus de Xylella fastidiosa a la província d'Alacant, segons indica en un comunicat.
S'ha detectat la presència de Xylella fastidiosa en 20 individus de 77 analitzats de l'insecte Philaenus spumarius i en 3 de 248 Neophilaenus campestris analitzats, recollits en parcel infectades o els seus voltants de sis municipis diferents.
De les 11.784 mostres, 2.911 procedeixen de vivers i / o centres de jardineria, 7.680 de plantacions regulars, 828 del medi natural i altres, i 365 de parcs i jardins.
Per províncies, 514 corresponen a la província de Castelló, 2.128 a la província de València i 9.142 a la d'Alacant (7.752 de la zona demarcada).
De les últimes, 176 mostres d'ametlles són positives (pertanyents a 153 parcel·les d'ametlles), 2.600 negatives i el restant pendent de resultat.
Els positius es troben dins de la zona demarcada actual, són de la mateixa subespecie múltiplex i es tornen corresponsals amb plantacions adultes d'ametller.

Com a mesura de contenció, la conselleria ha redefinit la zona demarcada ja establerta per Xylella fastidiosa, la subespecie multiplex sobre les noves parcel·les infectades per la bacteria i ha adoptat mesures fitosanitàries d'eradicació i control, en aplicació de la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal, les mesures fitosanitàries d'eradicació i control que estableix la Decisió d'execució (UE) 2015/789 de la Comissió.
Així mateix, la Conselleria ha comunicat al ministre d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient la nova situació.
La Conselleria va publicar el 16 de febrer els barems per al càlcul de les indemnitzacions als propietaris de les parcel·les agrícoles i proveïdors de material vegetal afectades per la Xylella fastidiosa, que compensen amb fins a 6.192 euros les indemnitzacions d'arrencada i destrucció d'ametlles en secano de 3 a 28 anys d'edat.
Agricultura disposa d'una pàgina web específica (https://www.xylella.es) i ha habilitat un telèfon d'atenció al ciutadà (900 532 000) i un adreça electrònica xylella@gva.es per atendre les consultes i avisos que puguin sorgir .

FONT: EFEAGRO

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals