Publicat l'Informe anual sobre la indústria d'Alimentació i Begudes a Catalunya.

12/09/2017
  • Informe anual 2016

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'Informe anual sobre la indústria d'Alimentació i Begudes a Catalunya (2016). Segons aquest informe durant 2016 es va reduir el nombre d’empreses del sector d’alimentació i begudes (-0,6%), seguint la tendència dels últims anys. No obstant això, es va produir un augment dels afiliats a la Seguretat Social (+3,5%) i un increment de l'índex de producció industrial (IPI) (+1,9%), seguint la tendència dels últims tres anys. El IPI a Catalunya va ser millor que l’estatal (+1,5%) i que el de la UE-28 (+1,3%), gràcies al fet que les exportacions van créixer (+7,5%), si bé també ho van fer les importacions (+3,4%). Seguint la tònica general de la indústria, els preus van disminuir lleugerament (-1,0%).
En síntesi, el sector agroalimentari català presenta un superàvit a la balança comercial d’uns 2090 milions d’euros i una taxa de cobertura del 135%, la qual cosa suposà una millora respecte al 2015 com a conseqüència de l’increment de les exportacions per sobre de les importacions. Des del 2010, la balança comercial de Catalunya ha estat positiva i en constant creixement.

Informe complet en: http://empresa.gencat.cat/web/.content/19_-_industria/documents/arxius/informe_2016/01-Alimentacio.pdf

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals