Nova normativa que regula la venda a distància de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció obligatòria.

14/12/2016
  • Pastillas

El Reial Decret 544/2016, de 25 de novembre de 2016, ve a regular la venda a distància de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció obligatòria. Aquesta norma possibilita una modalitat de venda de medicaments veterinaris que respon a la creixent demanda per part dels ciutadans del possible ús de mitjans electrònics, especialment Internet, per facilitar l'adquisició d'aquests medicaments.

Per raons de seguretat, i sanitat pública i animal, es limita aquesta possibilitat de venda a aquells medicaments veterinaris que no estan subjectes a l'obligatorietat de prescripció veterinària.

Els medicaments la venda dels quals a distància es regula, seran dispensats des d'oficines de farmàcia i establiments comercials detallistes de venda de medicaments veterinaris que notifiquin a les autoritats de les Comunitats Autònomes en les quals estan situades, l'inici d'aquest nou canal de comercialització.

Totes les dispensacions estaran assessorades pel farmacèutic responsable del centre dispensador que efectua la venda, a fi de preservar la seguretat de la seva utilització.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals