El MAPAMA s'exposa al sector la proposta de Pla de Mesures per a la millora del sector de fruita dolça.

5/02/2018
  • Edifici MAPAMA

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) s'ha compromès amb el sector a facilitar el desenvolupament de les seves iniciatives en matèria de constitució d'Associacions d'Organitzacions Professionals, propostes de contractes homologats o constitució d'una Interprofessional Agroalimentària.
El secretari general d'Agricultura i Alimentació, Carlos Cabanas, es va reunir el passat 2 de febrer amb les Organitzacions Professionals Agràries representatives d'àmbit nacional, Cooperatives Agroalimentàries i FEPEX per presentar-los la proposta de Pla de Mesures per a la millora del sector de la fruita dolça.
Un cop analitzada i debatuda, aquesta proposta serà la base del Pla que finalment s'aprovi, amb l'objectiu de millorar la situació del sector, de cara a la propera i les futures campanyes.
En primer lloc, la proposta inclou mesures destinades a millorar la situació de liquiditat del sector. Aquestes mesures comportaran ajustos fiscals, així com una Ordre d'ajuts per a l'accés al finançament, mitjançant el pagament del cost d'avals de SAECA.
En un segon bloc, el Ministeri proposa reformes normatives dels reials decrets que regulen el reconeixement de les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (Reial Decret 532/2017); el contingut dels Programes Operatius d'aquestes Organitzacions (Reial Decret 533/2017); i les circumscripcions econòmiques (Reial Decret 547/2013).
L'objectiu és poder aprofitar al màxim les eines que ofereix l'Organització Comuna de Mercats en aquest sector i que representa en l'actualitat un ajut anual d'aproximadament 42 milions d'euros, que podria optimitzar-se fins a arribar als 50 milions.
Aquestes reformes, juntament amb l'impuls a la creació i el suport a la feina de les associacions d'Organitzacions de Productors en la gestió de l'oferta, contribuiran a una millor estructura del sector, especialment necessària en un producte de caràcter tan perible com és la fruita .
Així mateix, el Ministeri ha manifestat el seu compromís a facilitar la constitució d'una Organització Interprofessional Agroalimentària, en el cas d'una proposta per part del sector.
Un tercer bloc de mesures gira al voltant de la millora de la informació sobre el sector en matèria de superfícies i produccions, calendaris de comercialització, varietats, etc., que el Ministeri es compromet a actualitzar mitjançant butlletins de campanyes, que inclourà també un exhaustiu seguiment de les quantitats retirades de producte.
Finalment, el Pla proposat també inclou mesures orientades al control de noves plantacions, al foment de la producció ecològica, a la millora de la qualitat, la promoció del consum, l'ordenació de les explotacions, la utilització de contractes homologats o el reforç de els controls de la Llei de la Cadena.
Després de l'anàlisi de les mesures presentades, tant amb el sector com amb les comunitats autònomes, el Ministeri elaborarà la proposta definitiva del Pla en les pròximes setmanes.

FONT: MAPAMA.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals