La agroalimentació, motor de la UE.

22/02/2017
  • Mercado frutas

Segons dades de l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat), les exportacions comunitàries de productes agraris i alimentaris a tercers països (sense incloure la pesca i els productes pesquers) suposen més de 123.200 milions d'euros en 2015, mentre que les importacions es van situar entorn de 114.100 milions, el que significa que la balança comercial llança un superàvit superior als 9.000 milions d'euros. D'altra banda, les estadístiques demostren com el comerç intracomunitari segueix sent un pilar fonamental per sostenir l'economia agroalimentària de la UE, encara que la tendència és obrir i consolidar els mercats de tercers països.

Entrant en el detall dels diferents sectors, la UE ven molt més del que compra en preparats a base de cereals, farina, midó, fècula o llet, i també aconsegueix un potent superàvit en llet, productes làctics i ous. En el costat oposat, és a dir, en balança deficitària, sobresurt el sector hortofructícola, la balança del qual va ser de -18.054 milions d'euros; seguit pel cafè i el te, amb -8.064 milions d'euros, dos subsectors, per tant, en els quals la UE depèn molt del mercat internacional. És necessari destacar també el superàvit de la balança d'animals vius, carns i despulles (+8.113 milions d'euros) i els cereals (+4.056 milions d'euros) mentre que a l'apartat de llavors i fruits oleaginosos (on es troba la soia) el saldo comercial és deficitari (-7.890 milions d'euros).

Deixant a un costat el saldo de la balança comercial, els sectors que més volum de diners mouen, ja sigui per importacions (intra i extracomunitaris) o per exportacions (intra i extracomunitaris) són la carn, la llet i els seus productes, les fruites i hortalisses o els cereals.

L'estudi dels fluxos comercials entre la UE i cadascun dels continents també deixa algunes dades interessants. La UE va exportar llet, làctics i ous per valor d'1.700 milions d'euros a Amèrica en 2015 i al voltant de 4.400 milions d'euros en cereals a Àfrica; en tots dos casos el saldo comercial va estar marcat per un gran superàvit comunitari. A Àsia es van vendre 5.400 milions d'euros en carn i despulles, amb més de 5.000 milions de superàvit; i a Oceania per valor de 336 milions, amb una balança comercial que en aquest cas sí va ser deficitària per a la UE (-1.135 milions).

Per països, i només en els subsectors de carns, llet, productes làctics, ous i fruites i hortalisses, Alemanya va exportar en 2015 per valor de 23.600 milions d'euros (intra i extracomunitàries); França, uns 13.000 milions d'euros; Regne Unit, uns 12.800 milions d'euros; i Itàlia, uns 10.000 milions d'euros. Espanya, per la seva banda, segons les dades del MAPAMA, va exportar en 2015 un total de 44.065 milions d'euros en aquest sector (pesca inclosa).

Font: EFEAGRO

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals