El sector porcí espanyol va facturar, en 2016, més de 13 mil milions d'euros.

16/10/2017
  • Porquets

Interporc representa un dels principals motors de l'economia espanyola, com ho ratifiquen les últimes xifres aportades per la interprofessional, referides a 2016. El porcí de capa blanca és avui el sector de producció càrnia més important d'Espanya no només des del punt de vista del sector primari -representa el 14% de la producció final agrària i el 37% de la producció final ganadera- també per a l'economia espanyola en general.
Poques activitats a Espanya poden competir en magnitud amb el sector porcí. Amb una facturació superior als 13.000 milions d'euros anuals i una producció superior als 4 milions de tones, el que suposa el 63,2 per cent de la producció total de carn del nostre país, que se situa en una mica més de 6, 4 milions de tones.
Espanya és ja el primer productor de porcí en el si de la Unió Europea (UE), amb un 17,5% de les tones produïdes, havent superat a Alemanya, i el tercer a nivell mundial després de la Xina, i els EUA.
Pel que fa a la branca industrial, Espanya computa més de 4.600 establiments d'industrialització i transformació de productes carnis en què a més de carn fresca s'han produït 1,23 milions de tones elaborats carnis en 2016.
Pel que fa a la producció per comunitats autònomes sis d'elles sumen el 90% de la producció de carn de porc del país. Catalunya és la major productora amb 1,68 milions de tones i el segueixen en importància Castella i Lleó amb 566.817 tones, Aragó (463.097 tones), Castella-la Manxa (342.590 tones), Andalusia (309.131 tones) i Múrcia (293.354 t) .
El sector espanyol ha realitzat en els últims anys un enorme esforç per implantar el nou model de producció europeu, el més sostenible i exigent del món pel que fa a estàndards de qualitat, seguretat alimentària i benestar animal. Aquest model es basa en la cura d'aspectes com el benestar animal, la sanitat animal, l'alimentació animal i la prevenció i control integrats de la contaminació. Tot això sumat a un exigent sistema de traçabilitat que permet seguir tot el procés d'un producte des de la granja a la taula.
Els ramaders de porcí han realitzat quantioses inversions per adequar les granges a aquesta normativa, les exigències s'han estès a la resta de la cadena, des del transport i el sacrifici fins a la indústria i la comercialització. Aquest esforç té la seva recompensa, ja que garanteix que els productes espanyols que arriben a qualsevol taula del món són segurs i de qualitat, a més que s'han produït respectant el medi ambient i el benestar dels animals.

Font: Agrodigital

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals