Es requereixen més fons per a R+D+i en agricultura ecològica.

28/03/2017
  • Agricultura ecològica

La recerca, la innovació, el desenvolupament i la transferència de coneixement, passen per un moment crític en el marc espanyol, circumstància especialment greu que es magnifica per a la recerca en matèries de producció ecològica.
Dins del Pla Estatal de R+D+i únicament es troben referències a projectes relacionats amb temes indirectes com l'agricultura sostenible, però no es fa esment específic a projectes en matèria d'agricultura, ramaderia o elaboració ecològica. Tot això malgrat que és un dels 26 reptes detectats per l'INIA i les comunitats autònomes.
"Temàtiques com l'escalfament global, la mitigació del canvi climàtic, la seguretat alimentària, la competitivitat, la dependència dels recursos no renovables i la gestió dels recursos sostenibles, vinculades a la filosofia de la producció ecològica, requereixen una resposta global, des de la política científica" afirma Manuel Laínez, director del INIA. Aquesta és una de les conclusions extretes de la I Jornada ‘Dinamització de Projectes de R+D+I en Agricultura Ecològica’ celebrada el dimarts 21 de març, a la Universitat Politècnica de València. La jornada, organitzada per la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE), ha reunit a investigadors destacats i empreses del sector agroecológico amb la finalitat d'identificar les necessitats de recerca i innovació en el sector.
"La realitat dels avanços en recerca en producció ecològica a data d'avui, és que segueix estant liderada pels propis operadors, basada en la metodologia de la "prova-error" i motivada per la necessitat de superar les barreres tècniques que presenta el model productiu", explica Mª Dolores Raigón, presidenta de SEAE. No obstant això, "molts dels projectes de recerca actius en agricultura, contemplen matèries d'actuació i objectius molt propers a l'agricultura ecològica, encara que no es reculli tal denominació en el seu títol", detalla Laínez.
El Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una entitat pública empresarial, dependent del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. L'entitat canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes de R+D+i d'empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional. El CDTI compta amb diversos instruments de finançament per a la recerca i desenvolupament tecnològic per a projectes empresarials de caràcter aplicat, així com para nous productes o processos i activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, a més com una línia directa per a innovació empresarial. Neotec, Innogobla o Eurostars, entre unes altres, són eines i instruments de finançament susceptibles de ser utilitzats en el sector ecològic. Carlos Franco, assessor tècnic del CDTI afirma que el centre "explica ja amb diversos projectes en agricultura ecològica i podria contribuir a l'increment significatiu de la recerca i innovació en projectes de recerca liderats per l'empreses del sector agroecológico i recolzats pels centres de recerca".
El sector ecològic, en general, presenta unes marcades fortaleses com són el mercat en constant creixement, la sintonia amb objectius i estratègies socials i mediambientals, oportunitats atractives per a joves, dinamitzador de zones rurals etc. No obstant això, tals fortaleses no troben el seu reflex en l'àmbit de la recerca, la qual cosa configura un espectre amb importants febleses. Així, la recerca en agricultura ecològica a Espanya, "a diferència d'altres països de l'entorn, no té marcats els objectius a curt/mitjà o llarg termini, afeblint les possibles accions en innovació, reduint els escassos fons públics en aquesta matèria al panorama de l'excepcional, amb desvinculació entre els investigadors i el sector, per la qual cosa no s'atén a les necessitats i prioritats del sector i s'investiga en "idea feliç", agreujat pel fet de la baixa sensibilitat davant els projectes per part dels avaluadors", assegura Raigón.
Davant aquest panorama es fa necessari i imprescindible consolidar un espai d'intercanvi i col·laboració entre comunitat científica i empreses de producció ecològica, així com integrar esforços per al desenvolupament de tecnologies i innovacions que contribueixin a una producció agroalimentària ecològica sostenible i competitiva. És també un requisit l'assessorar i influir en els òrgans responsables de la política científica-tècnica agroalimentària per aplicar les mesures adequades necessàries per revertir aquesta situació.
Entre els temes que va abordar la taula rodona d'empreses, professionals i investigadors, va destacar la idea que accedir a les eines de finançament per a les pimes ecològiques pot resultar complex per la falta de registre de la seva R+D+i. Per això es fa necessari articular mecanismes que ajudin a les petites empreses agroecológicas el registre i sistematització dels diferents processos innovadors que dia a dia es duen a terme.
La SEAE es compromet a intervenir en tot el camí que resta per fer, contribuint al necessari i important treball de conscienciació a tots els nivells, perquè la recerca, el desenvolupament i la innovació en producció ecològica tingui el reconeixement que mereix, s'especifiquin les línies estratègiques d'actuació i de finançament, es configuri el mapa consolidat de grups de recerca en les diferents disciplines de la producció ecològica i que es posicioni a l'altura de la producció i del consum, impulsant el sector cap a les línies competitives en totes les seves dimensions.

Font: SEAE

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals