CaixaBank i la Plataforma Tecnològica del Vi renoven la seva col·laboració.

20/10/2020
  • Plataforma tecnològica del vi
CaixaBank, a través de AgroBank, la seva línia de negoci especialitzada en el sector agrari, ha renovat el seu acord de col·laboració amb la Plataforma Tecnològica del Vi (PTV) amb l'objectiu de fer costat al sector vitivinícola i promoure la seva innovació. Ambdues entitats van signar un primer conveni fa un any, mitjançant el qual manifestaven el seu compromís per donar suport a les necessitats particulars del sector
vitivinícola i impulsar la innovació i digitalització com a motor de la seva activitat econòmica.

AgroBank promou diferents accions i activitats orientades a tot el col·lectiu professional que està vinculat directa o indirectament a l'activitat del sector del vi. L'acord, signat entre Carlos Seara, director de AgroBank, i Mireia Torres, presidenta de la Plataforma Tecnològica del Vi, es materialitzarà a través de sessions especialitzades, jornades, seminaris o reunions conjuntes en les quals s'oferirà formació en matèria d'innovació i es divulgaran projectes de R+D+I. A més, l'entitat financera posarà a disposició de totes les empreses que formen part de la PTV el seu servei de Comerç Exterior i Internacionalització per a acompanyar-los en la seva sortida a l'exterior.

L'acord de col·laboració, a més, contempla la col·laboració de CaixaBank amb el Premi d'Innovació anual de la PTV, que té com a objectiu donar visibilitat i posar en valor l'activitat innovadora dels socis de la Plataforma Tecnològica del Vi, a través del reconeixement als seus projectes de R+D+I, consorciats o individuals, desenvolupats tant en l'àmbit nacional com internacional.
El Premi PTV d'Innovació inclou un premi en metàl·lic, a la categoria “Jove Investigador”, que té com a objectiu reconèixer i impulsar la producció científica del sector del vi i que compta amb el patrocini de AgroBank.

Actualment, la PTV està formada per més de 190 socis, entre els quals es troben cellers, empreses del sector auxiliar vitivinícola, Centres de Recerca, Universitats i altres Associacions. L'associació actua com a paraigües de tots ells en la dinamització dels seus projectes R+D+I i
com a veu davant l'Administració Pública, traslladant les necessitats del sector referents a la Innovació.

Font i fotografia: CaixaBank.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals