El Brexit i el seu efecte en la indústria agroalimentària

7/11/2016
  • Brexit

En el seu informe “Alimentació i begudes: tendències 2016. II Estudi sobre la indústria d'alimentació i begudes a Espanya” l'empresa consultora internacional KPMG ha avaluat l'impacte que la decisió presa per Regne Unit d'abandonar la Unió Europea, el denominat Brexit, pot suposar per a la indústria agroalimentària espanyola, concloent que les companyies del sector que exporten a Regne Unit podrien experimentar una reducció dels seus ingressos, del seu volum d'exportacions i dels seus marges, entre altres efectes.
En el seu informe KPMG destaca que l'exportació a Regne Unit de productes dins del segment de “Alimentació i Begudes” va suposar 3.524 milions d'euros en 2015, sent les fruites, hortalisses i llegums el primer sector en volum i valor (més de 2 milions d'euros), seguit pels segments de begudes, preparats alimentaris, productes carnis, i grasses i olis.
Segons KPMG els principals efectes a curt termini del Brexit serien un augment dels costos d'aprovisionament per als detallistes a causa de la depreciació de la lliura, una reducció del volum de vendes en el sector retail a causa de la caiguda de la confiança del consumidor (probablement compensat per una pujada de preus), i un descens en la despesa del consumidor a causa de l'augment de la incertesa, l'esperat increment de la desocupació i la pèrdua de poder adquisitiu. No cal oblidar que aproximadament el 40% de la carn de porc a Regne Unit procedeix de l'estranger, i que solament el 15% de la fruita fresca i el 55% de les verdures venudes a Regne Unit es conreen localment, procedint la majoria de la UE.
Com a efectes a llarg termini, la consultora augura que molts minoristes hauran de triar entre pujar els preus o reduir marges en els articles que venen. D'altra banda s'espera que els detallistes s'hagin d'enfrontar a complexitats comercials i barreres, tals com a aranzels d'importació i impostos sobre els productes procedents de la UE, per la qual cosa es preveu un impuls als productes fabricats localment a partir del proveïment, cada vegada major, a escala local per part dels detallistes.
D'altra banda el Brexit suposarà a les empreses agroalimentàries espanyoles que exporten al Regne Unit els següents reptes:
- Feblesa de la lliura: que causarà una pèrdua de poder adquisitiu al mercat anglès respecte a les importacions.
- Reducció del consum: que minvarà el volum d'importacions d'aliments.
- Reducció de marges: per poder seguir mantenint cert volum, a causa dels aranzels que afebliran les importacions.
- Augment de la pressió al mercat intern: altres països exportadors poden dirigir esforços cap al mercat espanyol per les dificultats en el britànic.
- Implicacions en els acords comercials actuals: possibles canvis en les condicions comercials que tinguin les empreses espanyoles amb els seus socis de Regne Unit.
- Impactes fiscals i legals: adaptació a una nova regulació al mercat britànic que podria implicar l'obtenció de llicències o el compliment de nous estàndards així com canvis en les càrregues fiscals.

L'informe complet es pot consultar en: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/10/tendencias-alimentacion-bebidas-2016.pdf

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals