CaixaBank Research publica el seu primer Informe Sectorial Agroalimentari

25/10/2019

CaixaBank Research ha publicat el seu primer Informe Sectorial Agroalimentari "Un sector clau per a l'economia i per a la societat", el qual s'estructura en 4 blocs principals:

1) Situació i perspectives: el sector agroalimentari espanyol ha evolucionat de manera molt positiva en els últims temps i està resistint raonablement bé a la desacceleració del sector manufacturer, en estar menys lligada al cicle econòmic.
2) Sector exterior: la gamma de productes agroalimentaris que exporta Espanya cada vegada és més àmplia i abasta més destinacions. Però no només és important exportar molt, sinó la complexitat del que s'exporta.
3) Estructura de l'oferta: l'agroalimentària és la primera branca industrial espanyola en termes de valor afegit i ocupació, i presenta una estructura empresarial molt atomitzada, dominada per les empreses petites.
4) Inclusió financera: les oficines bancàries tenen un paper fonamental a l'hora d'evitar l'exclusió financera de la població rural i, des d'un punt de vista omercial, compten amb l'avantatge de l'especialització en un sector capital: l'agrari.

L'objectiu de CaixaBank Research és crear i divulgar coneixement dins i fora de l'entitat a partir de la investigació i l'anàlisi econòmica, afegint valor al procés de presa de decisions de CaixaBank, donant suport a la direcció ia les unitats de negoci, i contribuint al debat públic ia la difusió de l'economia en la societat.

A través de les seves publicacions, estimula el debat i l'intercanvi d'experiències entre tots els sectors de la societat i afavoreix la divulgació dels grans temes de l'entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l'abast del major nombre possible de persones i empreses, sense renunciar , en cap cas, al rigor científic i metodològic.

L'informe complet es pot consultar a:

 
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/isagroalimentario2019_esp.pdf

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals