La Càtedra Agrobank premia un projecte per a la detecció d'al•lèrgens.

10/11/2018
  • Almendras y avellanas

La Càtedra Agrobank ha premiat en la seva "II Convocatòria d'ajuts per a la transferència del coneixement al sector agrolaimentario" el projecte presentat per la Dra. M. Dolors Pérez Cabrejas, de la Universitat de Saragossa, el qual proposa el desenvolupament industrial d'un test dúplex de immunocromatografia que permeti detectar de forma simultània i independent la presència d'avellana i ametlla.

L'al·lèrgia als fruits de closca constitueix la segona causa d'al·lèrgies alimentàries al nostre país, sent l'ametlla i l'avellana les més al·lergèniques. Aquestes al·lèrgies solen ser molt greus ja que sovint cursen amb un xoc anafilàctic.

La legislació europea obliga a esmentar en l'etiqueta la fruita seca si s'usen com a ingredient. No obstant això, algun producte pot contenir traces d'aquests a causa d'una contaminació creuada. Per a aquestes situacions, es permet utilitzar un etiquetatge preventiu ( "pot contenir"), però la indústria alimentària ha d'implementar un pla de gestió d'al·lèrgens que eviti l'ús indiscriminat d'aquest tipus d'etiquetatge. Només s'hauria d'usar quan, després de prendre totes les mesures preventives possibles, no es pugui garantir el perill de contaminació. Per posar en pràctica aquests plans resulta necessari disposar de tècniques analítiques adequades. Els test d'immunocromatografia es caracteritzen per la seva rapidesa i facilitat d'ús pel que són els més indicats per a l'autocontrol en la indústria alimentària.

Els sistemes múltiplex de immunocromatografia no s'han aplicat fins al moment en la detecció d'al·lèrgens en aliments, amb l'excepció d'un sistema desenvolupat recentment que és capaç de detectar dues proteïnes de llet. Per a aquest projecte, la guanyadora disposa dels materials biològics específics obtinguts en un treball experimental previ, que s'utilitzaran per desenvolupar, conjuntament amb l'empresa ZEULAB, un test innovador i senzill que podrà ser utilitzat "in situ" per la indústria alimentària per al autocontrol de matèries primeres, superfícies i producte final, permetent així una presa de decisions immediata.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals