S'estudia un nou marc normatiu per a les granges de porcí intensiu.

25/07/2018
  • Porc

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha emès un document de consulta pública per recollir entre el sector porcí de intensiu opinions sobre l'actualització de la normativa d'ordenació d'aquest tipus d'explotacions de porc.
En el document s'indica que el Govern estudia un reial decret que modifiqui el vigent, ja que el sector porcí espanyol ha evolucionat de manera "molt significativa" des de l'any 2000, moment en què va entrar en vigor la norma actual.
Segons el dossier, el sector ha crescut "enormement" fins a superar els quatre milions de tones anuals, que el situa com el quart productor mundial de carn de porc, amb una facturació propera als 6.000 milions d'euros a l'any.
A més, durant aquests anys, Espanya ha passat de tenir d'importar carn a ser un exportador net, amb una "elevada dependència" de l'exterior.
Aquests "profunds canvis", incideix l'informe, justifiquen per si mateixos la modificació d'un marc normatiu que es va configurar per regular un sector que presentava una estructura productiva i empresarial "totalment diferent" i que s'enfronta ara uns reptes "significativament diferents".
A més, el marc normatiu que regula les produccions ramaderes i, en general, la producció d'aliments d'origen animal ha canviat "radicalment" en aquests anys en l'àmbit de la sanitat animal, higiene i traçabilitat, i així com en la protecció ambiental.

Font: EFEAGRO.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals