El IRTA presenta una “Guia de les podridures de postcollita en préssec i nectarina”.

22/11/2019
  • Pantonera catalán

El IRTA, i més concretament el seu Programa de Postcollita, ha presentat en públic la seva “Guia de les podridures de postcollita en préssec i nectarina” en el marc d'una jornada tècnica duta a terme el passat dia 13 de novembre organitzada pels investigadors del programa de Postcollita del IRTA-Fruitcentre.

Es tracta d'una guia molt visual, concebuda a manera de les conegudes guies de color, o “pantoneras”, en la qual es recullen les principals podridures causades en préssec i nectarina per fongs filamentosos. Cada fulla presenta els efectes que una determinada floridura produeix sobre el préssec o la nectarina mitjançant 4 fotos en diferents estadis d'avanç de la podridura en el fruit, així com fotos de detall de la malaltia. La guia comprèn floridures com Monilinia laxa, M. fructicola, M. fructigena, Rhizopus stolonifer, Geotrichum candidum, Botrytis cinerea, Penicillium expansum i Alternaria alternata, i està dirigida principalment als professionals de les centrals hortofructícoles i del sector productor de fruita en general.

La guia s'ha editat en castellà i català, i la seva edició forma part d'una activitat de demostració titulada “Eines per a millorar el coneixement i la identificació dels principals fongs causants de podridures en postcollita de fruita dolça” (PATOPOST) finançada a través de l'Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020, finançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, s'estima que per a març de 2020 es publicarà una guia similar sobre podridures de postcollita en fruita de llavor, així com una guia de fisiopaties en fruita d'os i de llavor.
Per a més informació sobre aquest tema, es pot contactar directament amb les responsables de la seva edició, les investigadores del IRTA Neus Teixidó (neus.teixido@irta.cat) i Rosario Torres (rosario.torres@irta.cat).

 

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals