La Càtedra AgroBank té com un dels seus objectius fonamentals promoure la transferència del coneixement entre els investigadors de les universitats i centres de recerca, i el sector productiu, com una eina fonamental per impulsar la innovació en l'àmbit agroalimentari. 

La innovació, activitat fonamental requerida per satisfer necessitats no cobertes fins al moment, està íntimament lligada al progrés. En el sector agrari i alimentari encara hi ha múltiples facetes en les quals hi ha espai per a la innovació, tant mitjançant l'optimització de les matèries primeres i dels processos, com mitjançant la millora dels productes des dels seus diferents vessants nutricionals, funcionals, organolèptiques, d'envàs i econòmiques. No cal oblidar tampoc com des de la innovació es pot contribuir a la sostenibilitat i a la consecució de l'objectiu d'aconseguir un sistema més respectuós amb el medi ambient.

La Càtedra entén que en molts casos l'activitat investigadora lligada a la innovació requereix d'un impuls addicional per acabar de traslladar a la societat els descobriments o invencions que es donen en l'àmbit acadèmic, de manera que els descobriments aconseguits puguin repercutir en un bé per a la societat que ha finançat aquests treballs. Per això, treballar conjuntament amb la indústria agroalimentària és bàsic però, en ocasions, la connexió entre els investigadors i les empreses no és tot el fluïda que seria desitjable, per falta d'informació sobre el que s'està fent als centres de recerca, o per l'escassetat d'ajudes a la transferència del coneixement generat.

Per això, la Càtedra llança al 2023 aquesta VII Convocatòria d'Ajuts per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari, dirigida a grups de recerca d'universitats i centres de recerca públics i privats espanyols, que han de treballar conjuntament amb una empresa espanyola del sector agroalimentari, per al desenvolupament d'un projecte d'innovació de caràcter limitat.

 • Díptic VII Convocatòria d'Ajudes de la Càtedra AgroBank per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari

   
 • Bases de la convocatòria 2023

   
 • Sol·licitud VII convocatòria ajudes Càtedra AgroBank 2023

   
 • Memòria del projecte a desenvolupar 2023

   
 • Detall del pressupost 2023

   
 • Compromís de l'empresa implicada en el projecte 2023

   
 • Curriculum vitae de l'investigador principal i dels membres de l'Equip Investigador 2023

   
 • Resolució VII convocatòria d'ajudes de la Càtedra AgroBank