Acord entre CaixaBank i Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya.

21/11/2019
  • Signatura

CaixaBank ha renovat el seu acord de col·laboració amb Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya per a mantenir línies de cooperació conjuntes que contribueixin a continuar fomentant el finançament d'aquest sector i ajudar a desenvolupar l'activitat empresarial. El conveni, que CaixaBank articula a través de AgroBank, la seva línia de negoci dirigida al sector agroalimentari, té l'objectiu que les cooperatives i els seus socis, agricultors i ramaders, puguin beneficiar-se de diversos serveis i productes financers en condicions favorables a través de noves fórmules de finançament.
L'acord, que ha estat subscrit pel director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, i el president de Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya, Ángel Villafranca, beneficiarà a les 3.699 cooperatives agrícoles i ramaderes que componen l'organització i a les seves més d'un milió de socis adscrits. A més, CaixaBank oferirà atenció personalitzada a tots els associats a través dels seus 1.000 oficines de AgroBank i de l'equip especialitzat integrat per 3.000 gestors formats en el negoci agrari.
Juan Antonio Alcaraz ha destacat el compromís que any rere any manifesta l'entitat amb el moviment cooperatiu nacional: “Des de 2007 anem de la mà d'aquesta organització, que és importantíssima per al sector agroalimentari. A través de nostres més de 1.000 oficines AgroBank donem suport des del terreny a milers de cooperativistes i els donem el servei d'assessorament professional que necessiten”. El director general de CaixaBank va recordar que AgroBank “acaba de complir el seu cinquè aniversari i s'ha consolidat com a entitat líder i de referència per a aquest sector”.
Ángel Villafranca, per part seva, ha afirmat que “gràcies a aquest conveni les cooperatives i els seus socis obtenen recursos financers adaptats a les seves necessitats de gestió. L'assessorament de CaixaBank és fonamental en temes relacionats amb la internacionalització i l'exportació de productes a nous mercats, atès que les cooperatives representen més del 18% de la facturació exportadora del conjunt del sector agroalimentari espanyol”.
AgroBank ofereix als clients cooperatives i als seus socis una àmplia varietat de productes i serveis entre els quals destaquen el préstec Agroinversión, un producte que permet anticipar les collites dels socis de les cooperatives des del moment en què lliuren la seva collita d'una forma molt fàcil i àgil tant per a la cooperativa com per als socis, o la Agrotarjeta, mitjançant la qual els socis poden realitzar compres d'inputs en la cooperativa i diferir el seu pagament fins a 11 mesos. D'aquesta forma el soci pot fer coincidir els pagaments amb els seus ingressos sense necessitat que li ho financi la cooperativa. A més, des de totes dues institucions es promouen diferents accions i activitats orientades a tot el col·lectiu professional que està vinculat directa o indirectament a l'activitat del sector.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals