La Càtedra AgroBank premia un projecte sobre el biocontrol de floridures en vinya ecològica.

14/11/2019
  • Foto grupo Belén Patiño

La Càtedra AgroBank Qualitat i Innovació en el sector agroalimentari de la Universitat de Lleida (UdL) ha decidit premiar un projecte que buscarà agents de control biològic per a les floridures toxigèniques en vinya ecològica, en el marc de les 3es Ajudes per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari. La iniciativa, liderada per la professora del Departament de Genètica, Fisiologia i Microbiologia de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) Belén Patiño rebrà un total de 15.000 euros per desenvolupar-lo. L'import ha augmentat enguany un 66% respecte a convocatòries anteriors.

Patiño, coautora de 2 patents, treballa en la detecció, identificació i control de floridures productores de toxines relacionades amb la salut humana i animal. Desenvoluparà seu projecte, amb el títol Efecte de les pràctiques agrícoles sobre la microbiota del sòl i la seua relació amb les espècies productores de micotoxines. Caracterització de possibles agents de control biològic en sòl, amb l'empresa madrilenya Nostoc Biotechnologies SL, que s'encarregarà d'incloure els possibles agents descoberts en bio-pesticides. 

La Càtedra AgroBank ha rebut 12 propostes des de cinc comunitats autònomes per a aquesta convocatòria: Catalunya, Aragó, Madrid, Comunitat Valenciana i Andalusia. El jurat ha valorat "la qualitat científica i la possible aplicabilitat dels resultats" del projecte premiat, segons destaca el director de la Càtedra i professor de la UdL, Antonio J. Ramos.  I és que Espanya és el primer país a nivell mundial en superfície de vinya ecològica.

La investigadora de la UCM explica que "el raïm i els seus productes derivats (vins, sucs, panses...) són uns dels productes més sovint contaminats amb micotoxines, fonamentalment ocratoxina A (OTA) i aflatoxines (AFs) produïdes per espècies del gènere Aspergillus". A més, "el sòl agrícola és el principal reservori d'espècies productores d'aquestes micotoxines i les espores es transmeten a la planta directament per contacte, per partícules de pols o per insectes vectors".

El projecte premiat per la Càtedra AgroBank vol, en primer lloc, establir les possibles diferències en la microbiota del sòl degudes a les diferències de maneig, ecològic o convencional, utilitzant tècniques de seqüenciació massiva. Després estudiarà les possibles relacions entre els fongs productors de micotoxines i espècies potencialment útils com a agents de control biològic. La tercera fase consistirà en proposar els microorganismes més adients (bacteris i/o fongs) per incorporar-los a pesticides biològics aptes per a camps de cultiu ecològic. I és que els agents de control biològic són capaços de competir per nutrients, espai o aigua, desplaçant als fongs del seu nínxol ecològic, "el que pot ser una bona alternativa sostenible a l'ús de compostos químics", segons Patiño.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals