Crex el pes del sistema agroalimentari espanyol

25/09/2016
  • gràfica ascendent

Segons dades proporcionades pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de l'últim informe “Análisis y Prospectiva. AgrInfo nº27. Agosto 2016”, la contribució del sistema agroalimentari a l'economia espanyola l'any 2014 s'estima en aproximadament un 10,30%, reduint-se al 9,42% en el cas que no es tingui en compte el valor afegit generat pels aliments importats llestos per a la fase de consum. Les xifres augmenten al voltant d'un 1% addicional si s'inclou la contribució del sistema pesquer. Respecte al càlcul realitzat tres anys abans per a l'exercici 2011, el pes del sistema agroalimentari en l'economia espanyola ha augmentat en 1,3 punts percentuals (els valors es van situar en 9% i 8,4% respectivament), en part pel decreixement de la resta de sectors econòmics (-1,6%) però, sobretot, per l'augment del valor en les fases de producció i indústria agroalimentàries entre tots dos anys. Així mateix, la comparació dels exercicis 2011 i 2014 mostra un increment del pes de les importacions d'aliments sobre el consum total, raó per la qual creix més l'indicador en el qual aquestes són considerades.
Més informació a: 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/agrinfo.aspx

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals