CaixaBank i la Fundació Observatori Espanyol del Mercat del Vi renoven el seu suport al sector vitivinícola.

4/10/2017

CaixaBank i la Fundació Observatori Espanyol del Mercat del Vi (OeMv) han renovat el conveni de col·laboració signat el 2016. Segons aquest acord, les dues organitzacions han de proporcionar informació actualitzada als professionals del sector vitivinícola sobre les tendències del mercat, les dades de consum, de l' sector i de comerç internacional, així com altres aspectes rellevants per a la presa de decisions. Aquesta informació es proporcionarà en diferents trobades i publicacions sectorials dels que habitualment realitza el OeMv. El conveni també estableix la difusió de nous instruments financers que ajudin a l'accés al crèdit i ofereixin alternatives de finançament a l'activitat empresarial.

Amb aquest acord, CaixaBank, líder al sector agroalimentari espanyol, reforça el seu suport al treball de diferents operadors i organitzacions del sector vitivinícola. L'entitat, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat és Gonzalo Gortázar, ha contribuït notablement en els últims anys a l'impuls en el mercat nacional i internacional del vi espanyol i a la seva estratègia de millora en termes de valor i imatge de qualitat a nivell mundial.

Per la seva banda, el OeMv potència amb aquest acord aliances amb entitats que, com CaixaBank, han mostrat sensibilitat pel sector agroalimentari. La Fundació reforça així la seva important tasca en l'aportació d'informació d'interès als operadors sobre les tendències i l'evolució dels mercats, i l'estructura econòmica del sector, tant a Espanya com en altres països, que resulta essencial per al millor desenvolupament del vi espanyol.

El conveni inclou la difusió dels productes i serveis de CaixaBank per facilitar l'accés al crèdit als seguidors del OeMv i contribuir al creixement del sector. D'aquesta manera, l'entitat donarà suport financer a mida, en l'activitat internacional i en tot el referent al negoci en general, a través del seu equip de gestors de pimes. A més, l'entitat també oferirà suport financer a través de la seva línia de negoci Agrobank, amb la qual s'articula tots els productes i serveis adreçats al sector agrari i agroalimentari.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals