Premi Càtedra AgroBank a la millor Tesi Doctoral

Premi Agrobank

La Càtedra AgroBank "Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari" té entre un dels seus objectius fonamentals el reconeixement de la recerca de qualitat que s'està desenvolupant al nostre país en l'àmbit agroalimentari, així com la disseminació dels resultats de la recerca i la transferència del coneixement.

Per això, la Càtedra Agrobank convoca la segona edició del Premi AgroBank a la millor Tesi Doctoral realitzada per doctors que hagin obtingut el seu títol en una universitat espanyola, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en alguna temàtica relacionada amb la Qualitat i Innovació en el sector agrari o alimentari.

Podran optar al premi tots aquells doctors, de qualsevol nacionalitat, que hagin defensat la seva tesi doctoral en qualsevol de les universitats espanyoles entre l'1 de novembre de 2016 i el 31 d'octubre de 2017, havent obtingut en la seva defensa la màxima qualificació.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 de setembre de 2017 i finalitza l'1 de desembre de 2017.

Les bases completes i el formulari de sol·licitud estan disponibles en els següents enllaços: