La Renta Agraria crece un 5,1% en 2016 con un valor de 25.255 millones de euros

19/12/2016
  • Recol·lectora

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient ha publicat la primera estimació de les principals xifres econòmiques del sector agrari en 2016, de les quals es desprèn que la Renda Agrària ha experimentat un augment del 5,1% pel que fa a l'any anterior, en situar-se en els 25.255 milions d'euros.

També s'ha produït un increment en la Renda Agrària per Unitat de Treball Anual (UTA) del 3,4%, fins a aconseguir els 30.350 euros, la qual cosa suposa un record històric en aquest indicador per quart any consecutiu.

Aquests resultats positius s'han de l'augment de la Producció de la Branca Agrària amb valors record de 46.487 milions d'euros i al comportament estable dels consums intermedis.

D'altra banda, la producció vegetal ha aconseguit un màxim de 28.502 milions d'euros, amb un any record en els valors de producció de fruites, que aconsegueixen els 9.180 milions d'euros, i porcí per un valor de 2.765 milions d'euros. L'oli d'oliva se situa per la seva banda en 2.867 milions d'euros.

Dins de les produccions vegetals destaca l'augment de valor de l'oli d'oliva en un 61,3%, derivat d'una millora molt important de la collita del 69,9%. Altres cultius que reflecteixen augments per increments de collita són els cereals que augmenten en un 5,25% i els cultius industrials amb un increment del 13,4%. Les fruites també van experimentar un augment del valor del 3,8%, amb descensos de quantitat i augments de preu. Per contra, els descensos de preus determinen la baixada  en el valor de la producció de farratges del 7,5% i d'hortalisses amb un minvament del 9,2%.

Quant a la producció animal es constata la seva estabilitat, amb un lleuger augment del 0,3%, sobre la base de l'augment del 5% de les quantitats produïdes, que compensa el descens del 4,6% dels preus.  El millor comportament en valor ho ha tingut el bestiar porcí que puja un 6%, sustentat en un increment de la carn produïda del 7,3%, mentre que la avicultura redueix el seu valor enfront del 2015, tant de carn amb una baixada del 6,9% com de posada amb una reducció de l'1,7%.

Els consums intermedis es mantenen estables, amb un lleu descens del  0,3%,  produint-se una compensació entre l'increment de valor dels pinsos d'un 1,4%, amb els descensos d'energia i lubrificants del 7% i fertilitzants que baixen un 8,8%. Les subvencions totals van créixer en 149,6  milions d'euros respecte a 2015.

L'anàlisi de l'evolució de la renda Agrària durant els últims anys  mostra un creixement del 8,2% a preus corrents en el període 2012-2015. En 2016, la Renda Agrària supera en un 13,7% la de 2011, amb una mitjana en el període 2012-2016 de 23.602 milions d'euros.

Font: MAPAMA.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals