Andalusia obligarà per llei a combatre el desaprofitament alimentari

13/10/2016
  • Desperdicio alimentario

L'avantprojecte de Llei d'Agricultura i Ramaderia d'Andalusia inclou disposicions contra les pràctiques comercials abusives, un règim de protecció de l'ús agrari a les zones on aquesta activitat és rellevant per la seva funció social o ambiental, el reconeixement dels professionals a través de l'Estatut de les Persones Agricultores i Ramaderes, i la introducció de mesures d'aprofitament d'excedents alimentaris per a finalitats socials, obligant a indústries i establiments a la seva donació o reutilització.

La Llei fixarà com a infracció molt greu la compra de productes peribles per sota del cost de producció. Aquesta pràctica de “venda a pèrdua” tindrà multes d'entre 50.001 i 800.000 euros, que podran incrementar-se si el benefici obtingut o el perjudici causat supera aquestes xifres.

D'altra banda, la futura Llei serà pionera a Espanya en obligar a superfícies comercials, indústries agroalimentàries i altres establiments a recuperar i lliurar l'excedent alimentari a organitzacions humanitàries per a la seva distribució, o bé destinar-ho a compostatge o altres tipus de reutilització.

La futura Llei conté també instruments com la Declaració de Zona de Protecció Agrària, una figura d'ordenació del territori orientada a la preservació d'espais on l'activitat agrària tingui una gran rellevància ambiental o social.

Segons dades de la Junta d'Andalusia, el sector agrari andalús, amb més de 240.000 explotacions, contribueix al PIB andalús amb més de 9.200 milions d'euros de valor afegit i 250.000 treballadors. Destaca la indústria agroalimentària, amb més de 5.500 empreses que acaparen el 27,3% de l'ocupació i el 29,8% de valor afegit del sector industrial en la comunitat autònoma (dades de 2015). La agroindústria andalusa és, després de la catalana, la segona més important d'Espanya en termes de valor afegit. Lidera el ‘rànquing’ nacional en nombre d'empreses i constitueix el motor econòmic de nombroses comarques rurals.

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals