La Càtedra AgroBank convoca el “VIiI Premi Càtedra AgroBank” a la millor Tesi Doctoral per reconèixer la recerca realitzada en agricultura, ramaderia o alimentació, en sentit ampli, especialment en els àmbits de la innovació, qualitat o seguretat agroalimentària, premiant aquella tesi que suposi un avanç significatiu en el coneixement en aquest camp.

Podran optar al premi tots aquells doctors, de qualsevol nacionalitat, que hagin defensat la seva tesi doctoral en qualsevol de les universitats espanyoles entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 de desembre de 2023, havent obtingut la màxima qualificació (excel·lent cum laude). No podran concursar les tesis que s'hagin presentat a un premi similar i encara no estigui resolt, ni les que hagin estat premiades per qualsevol altra institució. S'exclou d'aquest criteri el Premi Extraordinari de Doctorat atorgat per la universitat

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 1 de març de 2024 i finalitza el 30 d'abril de 2024 a les 14:00 h.

S'atorgarà un primer premi dotat amb 5.000 euros i un accèssit dotat amb 1.000 euros per als autors de les tesis premiades.

Per a més informació, consultar les bases completes disponibles en aquesta pàgina web.